Beter rendement

met de financieel adviseur

Mensen hebben in toenemende mate behoefte aan stabiele vermogensopbouw met persoonlijke begeleiding. Dat is het gevolg van de versobering van collectieve pensioenen en ook de lage rente enerzijds en het gebrek aan tijd en kennis over beleggen anderzijds.

EEN BETER RENDEMENT
OAKK Symbool

OAKK is ervan overtuigd dat professionele begeleiding bij vermogensopbouw de particuliere belegger uiteindelijk een beter rendement oplevert.

OAKK is de partner voor Financieel Adviseurs die actief zijn in vermogensbegeleiding. Door samenwerking met OAKK wordt uw klantenrelatie sterker en groeit uw vermogensadviespraktijk.

OAKK Beheerd Beleggen is de vermogensbeheerder voor de beleggingsrekeningen van de klanten, de Financieel Adviseur is verantwoordelijk voor de klantrelatie en inventarisatie.

OAKK deelt haar kennis en vaardigheden met de Financieel Adviseur om zo gezamenlijk de beste propositie voor cliënten te bieden.

OAKK heeft de hoogst haalbare score van 5 sterren op Finner.nl, het grootste en onafhankelijke vergelijkingsplatform voor vermogensbeheerders.

Klik hier voor de rendementen van onze risicoprofielen.

OAKK Vermogensbeheer
SOLID INVESTMENT SOLUTIONS
OAKK Symbool

WAAROM OAKK?

DE VISIE

Stabiele vermogensopbouw met persoonlijke begeleiding

OAKK is zoals een stevige eik goed geworteld voor de toekomst. Mensen hebben in toenemende mate behoefte aan stabiele vermogensopbouw met persoonlijke begeleiding.

Dat is het gevolg van de versobering van collectieve pensioenen en ook de lage rente enerzijds en het gebrek aan tijd en kennis over beleggen anderzijds. OAKK is ervan overtuigd dat professionele begeleiding bij vermogensopbouw de particuliere belegger uiteindelijk een beter rendement oplevert.

De Financieel Adviseur speelt hierin een centrale rol.

OAKK pattern
Eikenboom
DE PARTNER VOOR DE FINANCIEEL ADVISEUR

De Partner voor de Financieel Adviseur

OAKK is de partner voor Financieel Adviseurs die actief zijn in vermogensbegeleiding. Door samenwerking met OAKK wordt uw klantenrelatie sterker en groeit uw vermogensadviespraktijk. OAKK Beheerd Beleggen* is de vermogensbeheerder van de OAKK Solid Portfolios, de Financieel Adviseur is verantwoordelijk voor de klantrelatie en inventarisatie.

OAKK deelt haar kennis en vaardigheden met de Financieel Adviseur om zo gezamenlijk de beste propositie voor cliënten te bieden.

*OAKK Beheerd Beleggen is een handelsnaam van OAKK Capital Partners B.V. OAKK Capital Partners staat onder toezicht van de AFM en wordt gecontroleerd door DNB.

Patroon
OAKK partner
SOLIDE BELEGGINGSOPLOSSINGEN

Stabiliteit door strategie

Door toevoeging van professionele beleggingsstrategieën (‘Skills’) verbetert de stabiliteit aanzienlijk, zonder de haalbaarheid van het beleggingsdoel uit het oog te verliezen. Het gevolg is meer rust bij uw klanten.

Deze wetenschappelijk bewezen beleggingsstrategieën zijn bij professionele beleggers al langer gemeengoed. Via OAKK krijgt uw cliënt nu ook toegang tot deze buffers in de portefeuille.
U kunt uw cliënten laten kiezen uit maar liefst 5 risicoprofielen, 2 beheeroplossingen (OAKK Solid met Skills en OAKK Markten zonder Skills) en 2 oplossingen voor het Markten gedeelte (BlackRock, Vanguard en Northern Trust (‘BVN’) respectievelijk Dimensional Fund Advisors)

Patroon
Eikenboom
DIGITAAL KLANTENSYSTEEM

Makkelijker Adviseren

OAKK biedt een uniek klantensysteem, de OAKK – Tool waarbij vermogensbegeleiding door de Financieel Adviseur maximaal wordt ondersteund.

Het proces van het inventariseren, vastleggen en monitoren van de essentiële klantgegevens en vermogensontwikkeling van uw klant gaat volledig digitaal.

Natuurlijk volgens strenge eisen op het gebied van veiligheid.

Patroon
OAKK portal

OAKK Beheerd Beleggen (‘OAKK’) heeft vanaf start een vergunning om ook voor lijfrentes rekeningen te openen. Wij zijn aangesloten bij het PSK waardoor kapitaal dat is opgebouwd in een fiscaal gefaciliteerde rekening soepel kan worden overdragen.

OAKK biedt zowel een onderscheidende opbouwende lijfrente rekening aan (OAKK Voor Later) als een uitkerende lijfrente rekening (OAKK Voor Nu).

Hiermee biedt OAKK een serieus alternatief voor bestaande bancaire lijfrente oplossingen die met de extreem lage rente te weinig zicht bieden op een goed rendement.

7 Redenen om voor OAKK te kiezen

Het OAKK Global Forest

OAKK draagt al geruime tijd bij aan een duurzame wereld als lid van de UNPRI en staat voor solide en duurzame beleggingsoplossingen.

OAKK beheert sinds 2020 samen met EcoMatcher & The Green Branch een doorlopend project voor de aanplant van bossen om een actieve bijdrage te leveren aan duurzame doelen van de Verenigde Naties.

Ontdek hoe
OAKK Global Forest
INVESTMENT BELIEFS – BELEG VOOR JE OUDE DAG ZOALS EEN PENSIOENFONDS
OAKK Symbool

OAKK SOLID PORTFOLIOS

1. Beleg op basis van een duidelijk doel en acceptabel risico:
Het doel en acceptabel risico zijn de uitgangspunten voor de middelenverdeling van de portefeuille. Spreiding is de belangrijkste factor voor risicobeperking: een verzekering tegen overmatig zelfvertrouwen en onvermogen om markten te voorspellen. Discipline houdt een belegger doelgericht; OAKK houdt de middelenverdeling in stand, de consistente weg naar het einddoel.

2. De 5 beschikbare profielportefeuilles worden opgebouwd uit twee hoofdcomponenten: Markten en Skills.
In het Marktengedeelte van de portefeuille, dat het grootste deel vormt van de portefeuille (circa 75-80%), wordt kostenefficiënt en gespreid belegd in traditionele markten; aandelen en obligaties. Voor Markten hebben wij Dimensional Fund Advisors resp Blackrock, Vanguard en Northern Trust (‘BVN’) geselecteerd.

3. In het Skills gedeelte voegen wij managers toe die het portefeuillerisico verlagen.
Zij hanteren professionele beleggingstechnieken die gebaseerd zijn op vaardigheden (‘skills’). Om de toegevoegde waarde van Skills te zien, kijk hiernaast de animatie die aangeeft dat een toevoeging van 25% het risico verlaagt en het rendement zelfs iets verhoogt.

Klik hier voor de rendementen van onze profielen.

OAKK Risico

“Ons vertrouwen in de challenger OAKK heeft zich in de afgelopen jaren volledig bewezen. Inmiddels is OAKK Solid Investment Solutions een bewezen concept dat bovendien helemaal aansluit bij de missie van vermogensbeheerder BlackRock: het creëren van een betere financiële toekomst voor zijn klanten. Wij werken daarom graag samen met BlackRock om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn met diverse beleggingsoplossingen.

Met continue innovatie zonder tromgeroffel is inmiddels de succesvolle beleggingsstrategie in de volle breedte beschikbaar en heeft OAKK zelfs een oplossing voor uitkerende lijfrenten bedacht waarbij ‘gewoon’ doorbelegd kan worden in de uitkeringsperiode voor wie het kan en wil.

Van startup naar snelle groeier: het resultaat van een krachtenbundeling van gedreven ondernemers met langjarige hands-on ervaring.”

BlackRock

Ruim 25 jaar werkt Dimensional Fund Advisors samen met een selecte groep financieel adviseurs. Veel van deze advieskantoren zijn in staat geweest een zeer succesvolle beleggings- en klantervaring te leveren. Deze uitstekende ervaring is de uitkomst van een intensieve samenwerking tussen Dimensional en de adviseurs, waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van elkaars expertise.

Net als bij Dimensional staat bij OAKK Beheerd Beleggen de rol van de financieel adviseur centraal in de samenwerking met beleggers. Daarnaast durft OAKK Beheerd Beleggen bepaalde beleggingskeuzes te maken die het leveren van een uitstekende beleggingservaring ondersteunen.

Een groot deel van dit succes is de samenwerking met financieel adviseurs, die de relatie tussen de doelen en het vermogen van de klant als geen ander in kaart kunnen brengen. OAKK Beheerd Beleggen stelt de adviseur in staat om maximaal aandacht te besteden aan de klantrelaties en tegelijkertijd een unieke beleggingspropositie te kunnen bieden aan deze relaties, die hen in staat stelt hun dromen, doelen en aspiraties te verwezenlijken.

De beleggingsfilosofie is sinds het ontstaan van Dimensional in 1981 onveranderd gebleven. Deze bestaat uit (1) het gebruik maken van de kracht van de kapitaalmarkt, (2) wetenschappelijke onderzoeken naar de dimensies van hogere verwachte rendementen vertalen naar praktische beleggingsoplossingen én (3) het hebben van een dynamisch beleggingsproces om deze oplossingen kosteneffectief te implementeren. Dit alles heeft geresulteerd in een zeer sterk trackrecord van Dimensional.

Jeff de HaanDimensional Fund Advisors

“Mijn eerste ervaringen met OAKK zijn bijzonder goed, ze stellen zich echt op als partner van de adviseur en ondersteunen daarmee mij en mijn klanten in vermogensbegeleiding. De OAKK beleggingsfilosofie spreekt mij aan omdat er meer stabiliteit van het rendement wordt nagestreefd, een belangrijk uitgangspunt voor mijn klanten”

Hans ter KeursFinancieel adviseur

OAKK is de nieuwe wereld!

Als intermediair hebben wij in 2009 al een omschakeling gemaakt van de oude naar de nieuwe wereld. Provisie loos werken zodra dat kon.
Maar wel met onze oude en nog steeds belangrijke visie; de klant staat centraal en verdient onze eerlijke en oprechte aandacht.

Voor ons was het een aangename verrassing toen wij vernamen dat enige jaren geleden een nieuw initiatief is gestart waarbij de grondleggers vanuit hun jarenlange ervaring exact begrijpen wat wij nodig hebben om onze klanten optimaal te bedienen.

De eerste bijeenkomsten met OAKK hebben ervoor gezorgd dat wij allereerst onze eigen financiele middelen aan OAKK toevertrouwden.
Dat is namelijk ons basisprincipe; eerst zelf ondervinden hoe het werkt in de praktijk voordat wij dit met een klant gaan ervaren.

Het invoeren van een prachtig en voor ons nieuw financieel instrument, zijnde de skills, was precies wat wij op dat moment nodig hadden voor onze klanten.
Er is geen zekerheid bij welke beleggingsoplossing dan ook maar dit is een welkome toevoeging waar een behoefte voor bestaat. En niet zonder resultaat!

Een tijd lang hebben wij getracht om onze nieuwe dienstverlening te integreren in ons bestaande bedrijf.
Dit lukte redelijk maar daarmee konden wij nog niet alle stappen zetten die nodig waren.

Het OAKK verhaal is echter een totaal concept en dat hebben wij gemerkt!

Na een aantal waardevolle sparringsessies met OAKK hebben wij onze bedrijfsvoering op een nog hoger niveau kunnen brengen. Daarnaast is een nieuw bedrijf opgericht, welke verbonden is aan ons bestaande bedrijf, maar vooral ingericht op basis van de nieuw verworven inzichten. Met OAKK als een zeer belangrijke partner.

Wij focussen ons op onze klanten, hun verhaal, hun wensen en dromen en vooral op hun plan. En OAKK zorgt voor de techniek en het professioneel beleggen met een goed lopend systeem, fijne mensen om mee te werken, alle benodigde ondersteuning maar bovenal een eerlijke en transparante dienstverlening.

Wij zijn nu meer dan ooit de Trusted Advisor van onze klanten en OAKK de beleggingsspecialist en zo moet het in onze ogen zijn!

Jacqueline van Altena
Hoetmer & Veldhoeve Vermogensplanning BV
Hilversum

Jacqueline van Altena - Hoetmer & Veldhove Vermogensplanning BV
INVENTARISEER & MONITOR DE VERMOGENSONTWIKKELING, DIGITAAL.
OAKK Symbool

OAKK-TOOL

Direct inzage

OAKK Tool geeft binnen 30 seconden inzicht of doelvermogen past bij middelenverdeling

Snel

Binnen 20 minuten inventarisatie en rekening geopend van cliënten

Up-to-date

Dankzij onze tool heeft u te allen tijde uw klantgegevens compleet.

Jaarlijkse Check

Minimaal 1x per jaar klantcontact om te checken of OAKK Solid Portfolio nog on-track is

Groei

OAKK helpt om uw vermogensadviespraktijk te laten groeien. OAKK is de vermogensbeheerder, de adviseur blijft naast de klant staan

Integrale Ondersteuning bij Advies

De consultants van OAKK staan voor u klaar om met u mee te denken over hoe u vermogensbegeleiding het best kunt toepassen in uw bedrijfsvoering. Naast deze ondersteuning biedt OAKK de aangesloten Adviseurs een online portal die u ten alle tijden inzicht geeft in het vermogensontwikkelingsproces.

De portal biedt u een overzicht van alle rekeningen (Box 1, 2 en 3) van uw cliënten, u kunt gemakkelijk een beleggingsdemo aanvragen die aansluit bij de wensen van uw cliënt en kunt u op ieder gewenst moment het gestelde doel van uw cliënt monitoren. Vraag nu de gratis demo van onze portal aan om te profiteren van de gemakken die de portal met zich meebrengt!

OAKK Tool
Snelheid

Binnen 20 minuten inventarisatie en rekening geopend van cliënten

Visuele weergave

Duidelijk de verschillende mogelijkhden in beeld, aangepast op de situatie van uw cliënten.

Denkt met u mee

OAKK helpt om uw vermogensadviespraktijk te laten groeien. OAKK is de vermogensbeheerder, de adviseur blijft naast de klant staan.

Vraag nu uw gratis demo aan om te profiteren van de gemakken die de portal met zich mee brengt.

Is uw interesse gewekt? Neem de volgende stap: vraag gratis een demo aan. Laat uw mail-adres achter en wij nemen vrijblijvend contact met u op.

    Benieuwd naar de mogelijkheden?

    Gratis en vrijblijvend samen het toekomstperspectief tegen het licht houden?

    Maak hier uw keuze of u een financieel adviseur bent

    of een particuliere belegger.