Duurzaamheid
Waarom OAKK?

Duurzaamheid

Ontdek hoe OAKK duurzaamheid omarmt door zowel solide beleggingen als groene initiatieven. Leer meer over ons OAKK Global Forest en ons boomplantprogramma, en hoe deze bijdragen aan zowel financiële bloei als een gezonder klimaat.

 

Beoordeling 2023 – Vermogensbeheer

Beleggen en duurzaamheid

OAKK staat voor solide en duurzame beleggingsoplossingen; dat is niet alleen een getal maar ook een gevoel van rust, verantwoordelijkheid en een betere toekomst. Duurzaamheid komt bij OAKK met name tot haar recht bij het realiseren van de lange termijn vermogensdoelen van de klanten. OAKK voelt zich hiervoor verantwoordelijk en zorgt -samen met de financieel adviseur- dat deze doelen helder worden bepaald, gemonitord en behaald.

De beleggingskeuzes die OAKK maakt, staan logischerwijs in het teken van de lange termijn doelen van de klanten en duurzaamheid kan daarbij een belangrijke factor zijn. Waar mogelijk selecteert OAKK beheerders/beleggingen binnen een beleggingscategorie die duurzaamheid promoten of in voorkomende gevallen als doel hebben.

OAKK heeft duurzaamheid in de beleggingsportefeuilles als volgt geïmplementeerd:

  • Minimaal 90% van onze fondskeuzes worden beheerd door organisaties die lid zijn van de UNPRI
  • Voor een groot deel van de portefeuilles worden bepaalde sectoren (controversiële wapens, bepaalde fossiele
    brandstoffen, overtreders van mensenrechten, arbeid- standaarden en tabak) uitgesloten of beperkt door de
    ons geselecteerde beheerders.

OAKK heeft diverse duurzaamheidscriteria ingebouwd voor de selectie van de beleggingsfondsen, maar de onderliggende beleggingen van onze financiële dienstverlening houden nog geen rekening met de EU criteria (buiten SFDR) voor ecologisch duurzame economische activiteiten omdat het nu niet duidelijk is hoe deze kunnen worden geïmplementeerd.

Direct investeren in duurzaamheid

OAKK draagt al geruime tijd bij aan een duurzame wereld als lid van de UNPRI en staat voor solide en duurzame beleggingsoplossingen. OAKK beheert sinds 2020 samen met EcoMatcher en The Green Branch een doorlopend project voor de restoratie van bossen om een actieve bijdrage te leveren aan een duurzame wereld.

19.500 bomen geplant

Na ruim 6.000 bomen geplant te hebben met Ecomatcher, is OAKK sinds juli 2021 samen met The Green Branch een herbebossingsprogramma gestart om 150.000 m2 uitgeput land te in het Atlantisch Woud te herstellen tot biodivers bos. Dit doorlopend project levert een significante bijdrage aan biodiversiteit en ecosystemen, als ook aan de volgende duurzame doelen van de Verenige Naties:
4 - Quality Education
Er wordt educatie gegeven over landschapsherstel, herbebossing en duurzaam bosmanagement aan de lokale boeren en landeigenaren.
8 - Decent Work and Economic Growth
Lokale boeren, landeigenaren en gemeenschappen krijgen nieuwe inkomstenbronnen en werkgelegenheid.
13 - Climate Action
CO2 wordt op de meest efficiënte manier opgeslagen in het OAKK Global Forest om klimaatverandering tegen te gaan.
15 - Life on Land
Herstel van gedegradeerd land, biodiversiteit en overkoepelende ecosystemen.
17 - Partnerships for the Goals
OAKK heeft een doorlopende partnerschap met The Green Branch om op de meest duurzame manier CO2 op te slaan en biodivers bos te herstellen.
partners

EcoMatcher

Onze partner EcoMatcher werkt met zorgvuldig geselecteerde boomplantorganisaties die actief zijn in landen die worden geconfronteerd met de geografische en sociaaleconomische schade van intensieve ontbossing.

OAKK gaat samen met EcoMatcher haar duurzame bijdrage intensiveren door de actieve aanleg van bossen in diverse landen, zoals Guatemala, Nepal en Oeganda.

Meer weten? Bekijk ons Impact Report op Ecomatcher

Partners

The Green Branch

The Green Branch is een jonge Nederlandse organisatie die met wetenschappers van Wageningen landschappen intelligent restaureert met de aanplant van bossen en oorspronkelijke vegetatie. Dit doet ze altijd in samenwerking met locale betrokken partijen; o.a. boeren, dorpen en grondeigenaren. Deze partners ervaren ook de voordelen van deze restoratieprojecten en zijn onmisbaar voor de voortdurende ‘bloei’ van deze eco-systemen.

OAKK plant een boom per beleggingsrekening

Per beleggingsrekening draagt OAKK bij door een stuk grond te restoreren met een boom en/of andere oorspronkelijke vegetatie. Elke boom en/of stuk grond worden door EcoMatcher en The Green Branch geregistreerd. De OAKK rekeninghouder kan virtueel naar het bos reizen en de lange termijn groei bijhouden door middel van fraaie satellietbeelden.
OAKK hoopt zo samen met haar klanten een wezenlijke en actieve bijdrage te leveren aan een duurzame toekomst!

Een vermogensoplossing voor elke situatie,
OAKK voor jou!