Kostenoverzicht Beleggingsportefeuille vooraf (Solid)

Bij OAKK Beheerd Beleggen streven wij ernaar om u – waar mogelijk – zo laag mogelijke kosten te berekenen. Dit uit zich in de volgende zaken:

OAKK Beheerd Beleggen biedt haar relaties de keuze uit twee verschillende tariefstructuren voor het beheerloon. U kunt kiezen voor een lager beheerloon met een variabel tarief als aan bepaalde voorwaarden (targets) voldaan is met betrekking tot rendementen en risico van uw portefeuille, of voor een hoger vast tarief. Het vaste beheerloon kent een staffelstructuur.

De variabele vergoeding is afhankelijk van twee criteria:

De profielportefeuille moet een positief rendement hebben behaald over de voorgaande 12 maanden; en
Het risico van de portefeuille dient de voorgaande 12 maanden lager te zijn geweest dan het marktengedeelte van de portefeuille.

Disclaimer: Copyright © We Like Finance B.V. Finner is een handelsnaam van We Like Finance B.V. Alle rechten voorbehouden. De kosten tabel mag niet worden gekopieerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Finner. De analyse is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. De informatie is niet gegarandeerd accuraat, compleet of actueel. Finner.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of verliezen die ontstaan door het gebruik van deze analyse en/of d einformatie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voorbeslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.