Kostenoverzicht Beleggingsportefeuille vooraf (Markten)

Bij OAKK Beheerd Beleggen streven wij ernaar om u – waar mogelijk – zo laag mogelijke kosten te berekenen. Dit uit zich in de volgende zaken:
Disclaimer: Copyright © We Like Finance B.V. Finner is een handelsnaam van We Like Finance B.V. Alle rechten voorbehouden. De kosten tabel mag niet worden gekopieerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Finner. De analyse is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. De informatie is niet gegarandeerd accuraat, compleet of actueel. Finner.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of verliezen die ontstaan door het gebruik van deze analyse en/of d einformatie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voorbeslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.