OAKK Global Forest

OAKK draagt al geruime tijd bij aan een duurzame wereld als lid van de UNPRI en staat voor solide en duurzame beleggingsoplossingen.

OAKK beheert sinds 2020 samen met EcoMatcher en The Green Branch een doorlopend project voor de restoratie van bossen om een actieve bijdrage te leveren aan een duurzame wereld.

Na ruim 6.000 bomen geplant te hebben met Ecomatcher, is OAKK sinds juli 2021 samen met The Green Branch een herbebossingsprogramma gestart om 150.000 m2 uitgeput land te in het Atlantisch Woud te herstellen tot biodivers bos. Dit doorlopend project levert een significante bijdrage aan biodiversiteit en ecosystemen, als ook aan de volgende duurzame doelen van de Verenige Naties:

Er wordt educatie gegeven over landschapsherstel, herbebossing en duurzaam bosmanagement aan de lokale boeren en landeigenaren.

Lokale boeren, landeigenaren en gemeenschappen krijgen nieuwe inkomstenbronnen en werkgelegenheid.

CO2 wordt op de meest efficiënte manier opgeslagen in het OAKK Global Forest om klimaatverandering tegen te gaan.

Herstel van gedegradeerd land, biodiversiteit en overkoepelende ecosystemen.

OAKK heeft een doorlopende partnerschap met The Green Branch om op de meest duurzame manier CO2 op te slaan en biodivers bos te herstellen.

The Green Branch

The Green Branch is een jonge Nederlandse organisatie die met wetenschappers van Wageningen landschappen intelligent restoreert met de aanplant van bossen en oorspronkelijke vegetatie. Dit doet ze altijd in samenwerking met locale betrokken partijen; o.a. boeren, dorpen en grondeigenaren. Deze partners ervaren ook de voordelen van deze restoratieprojecten en zijn onmisbaar voor de voortdurende ‘bloei’ van deze eco-systemen.

EcoMatcher

Onze partner EcoMatcher werkt met zorgvuldig geselecteerde boomplantorganisaties die actief zijn in landen die worden geconfronteerd met de geografische en sociaaleconomische schade van intensieve ontbossing.

OAKK gaat samen met EcoMatcher haar duurzame bijdrage intensiveren door de actieve aanleg van bossen in diverse landen, zoals Guatemala, Nepal en Oeganda.

OAKK plant een boom per beleggingsrekening

Per beleggingsrekening draagt OAKK bij door een stuk grond te restoreren met een boom en/of andere oorspronkelijke vegetatie. Elke boom en/of stuk grond worden door EcoMatcher en The Green Branch geregistreerd. De OAKK rekeninghouder kan virtueel naar het bos reizen en de lange termijn groei bijhouden door middel van fraaie satellietbeelden.

OAKK hoopt zo samen met haar klanten een wezenlijke en actieve bijdrage te leveren aan een duurzame toekomst!

boomtrack

Via EcoMatcher is het mogelijk om de geplante boom te ’tracken’.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening, laat uw gegevens achter. Wij nemen spoedig contact met u op.