Trendvolgend beleggen – Waarom een strategische allocatie nuttig is voor je klanten

Deel dit artikel

Blijf op de hoogte!

Ontvang maandelijks vrijblijvend onze nieuwsbrief vol inspiratie en recente ontwikkelingen.

Bij OAKK streven we ernaar om op de best mogelijke manier de financiële doelen van klanten te bereiken, zoals een onbezorgde oude dag. Dit wordt bereikt door te beleggen conform een risicoprofiel dat door de klant is gekozen, vaak op basis van onafhankelijk advies. Deze begeleiding is essentieel en bepaalt voor een groot deel het langetermijnresultaat.

Onze bijdrage ligt in het doorlopend beheer en de ontzorging van de invulling van deze risicoprofielen. Dit wordt ondersteund door een beleggingsbeleid, dat is verankerd in onze beleggingsovertuigingen. Meer informatie over ons beleggingsbeleid en onze overtuigingen is hier te vinden

Een kernonderdeel van onze overtuigingen is de waarde van Skills-fondsen binnen breed gespreide aandelen- en obligatieportefeuilles. Door te beleggen in indexfondsen van aandelen en obligaties volg je een brede index en dit is een prima strategie omdat grote kapitaalmarkten merendeels efficiënt zijn. Maar om ook goed neerwaartse schokken te kunnen opvangen, die af en toe voorkomen, heb je als fondsbeheerder andere vaardigheden nodig. De fondsbeheerders die dit kunnen, noemen we daarom Skills. Hun toegevoegde waarde moet zijn om vooral de verliezen te beperken zonder dat dit ten koste gaat van het rendement. Een belangrijke pijler in de categorie Skills is de strategie Trendvolgend beleggen, waar wij als OAKK ruim 20 jaar ervaring in hebben. Deze categorie wordt ook wel Commodity Trading Advisors (CTA’s) of Trendfollowing genoemd en is ontstaan in de jaren ’80 van de vorige eeuw.

Trendvolgende fondsen volgen een volledig mathematische/systematische manier op zoek naar trends in een grote hoeveelheid financiële markten wereldwijd. Dit kunnen opwaartse of neergaande trends zijn in verschillende tijdspannes; van enkele dagen, weken tot enkele maanden. Ze beperken zich niet tot aandelen en vastrentende markten, maar kijken bijvoorbeeld ook naar grondstoffen, energie en valuta markten. De basisfilosofie van trendvolgend is dat in financiële markten, een centrale plek waar vraag en aanbod bij elkaar komen, prijsvorming ontstaat die niet altijd kan worden verklaard door rationele argumenten, maar meer door zaken als kuddegedrag, ongelijkheid van toegang tot informatie en ongelijkheid van reactie op deze informatie. Daardoor stijgen en vooral dalen koersen soms harder dan rationeel verklaarbaar is. Deze versnelling van koersen wordt ook wel momentum genoemd.

Door de jaren heen hebben deze trendvolgende fondsen een goede bijdrage geleverd aan de risico/rendements-verhouding van breed gespreide portefeuilles. Recent hebben we dit in maart 2020 gezien tijdens het begin van de coronapandemie. Aandelen daalden toen met tientallen procenten, maar trendvolgende beleggingen stegen met 5% tot 10%. Ook vorig jaar, wat een rampjaar was voor obligaties en ook voor aandelen, liet trendvolgend een plus zien van ca. 5%. Dit jaar is een lastig jaar voor trendvolgende fondsen. Dat wekt wellicht verbazing gegeven de toch ook sterke trends die zichtbaar waren. De reden voor het matige rendement dit jaar komt door de trendomslagen van de rente die we hebben ervaren . Tot oktober was de stijgende rente de sterkste trend en dus de grootste positie (short obligaties) van trendvolgende fondsen. Maar in twee korte periodes daalde de rente juist in korte tijd sterk, namelijk in maart en in november. Dat zorgde in beide gevallen voor een behoorlijk verlies waardoor de jaarwinst teniet werd gedaan.

Om een langetermijnperspectief te bieden op deze belangrijke beleggingscategorie binnen de Skills, delen we een onderzoeksrapport van Winton Capital, (Dat door ons is vertaald) één van de oudste en grootste trendvolgende beheerders. Het rapport onderstreept het nut van een langetermijnallocatie in CTA’s binnen een aandelen- en obligatieportefeuille.

Belangrijke inzichten uit het rapport zijn:

  1. Een allocatie van 10% in Trendvolgend/CTA’s binnen een gespreide 60/40 portefeuille heeft sinds 1972 een extra rendement opgeleverd van 0,7% per jaar.
  2. De toevoeging van CTA’s verbeterde in 87% van de gevallen het rendement over een 10-jaars periode vanaf 1972.
  3. Trendvolgend/CTA’s bieden een van de weinige echt laag tot negatief correlerende alternatieve strategieën in dalende markten.
  4. Gezien de huidige marktomstandigheden is de kans klein dat het sterke rendement van de 60/40 portefeuille tussen 2009 en 2021 zich herhaalt, waardoor diversificatie naar bronnen zoals Trendvolgend/CTA’s belangrijk is.
 

Wij zijn overtuigd van de toegevoegde waarde van Trendvolgend/CTA’s binnen een gediversifieerde portefeuille. Voor meer informatie of vragen, neem gerust contact met ons op.

Deel dit artikel

Blijf op de hoogte!

Ontvang maandelijks vrijblijvend onze nieuwsbrief vol inspiratie en recente ontwikkelingen.

Mogelijk ook interessant?

artworks-JCVjQVFanylcf5bJ-rWaS7A-t500x500
45 minuten luistertijd.

New Business Radio: SPECIAL - Dag van de financiële vrijheid

New Business Radio · Willem Johannesma en Hans Betlem – My Personal Finance 4 juni 2024 deel 4   Ontdek...

mpf 7 mei
10 minuten luistertijd.

New Business Radio: Niet-traditioneel beleggen onder de loep

New Business Radio · Willem Johannesma (OAKK Capital Partners) – My Personal Finance 7 mei 2024 deel 1 In onze...

2e2f9c2b-ab38-22d3-23a9-23faedef1943 (1)
4 minuten leestijd.

Wat is de toegevoegde waarde van een financieel adviseur nou echt?

Een toenemend aantal werkenden heeft geen of beperkte toegang tot collectieve pensioenoplossingen. Daarentegen wordt door de vergrijzing een steeds grotere...

Een vermogensoplossing voor elke situatie,
OAKK voor jou!

Solide beleggingsoplossingen,
OAKK voor jou!

Beurs – World Trade Center, 13e etage
Beursplein 37 – 3011 AA Rotterdam

Algemeen

info@oakk.nl
+31 10 26 19 940

Support

support@oakk.nl
+31 10 26 19 940

Beoordeling 2023, Vermogensbeheer