Tree

Per 1 april 2019 zijn er zwaardere eisen gesteld aan de beleggingsdienstverlening onder nationaal regime. Dit is het gevolg van nieuwe wetgeving gebaseerd op MIFID II en dat heeft verstrekkende gevolgen voor de inrichting van de administratieve organisatie van ‘nationaal regimers’.

Vanzelfsprekend een moment voor adviseurs om te overwegen of de beleggingsdiensten die verricht worden onder het nationaal regime nog economisch zinvol zijn. Immers, de aangepaste vereisten m.b.t. onder andere kostentransparantie, informatieverstrekking en het productontwikkelproces, naast de verplichte bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, leiden tot kostbare en tijdrovende procesveranderingen.

OAKK biedt een aantrekkelijk bedrijfseconomisch alternatief waarmee de adviseur en de klanten ontzorgd worden met een optimale vermogensoplossing. De adviseur vermijdt de verplichtingen die samenhangen met het nationaal regime omdat binnen het OAKK concept geen Wft vergunning of vrijstelling nodig is voor de activiteiten die de adviseur verricht als onafhankelijk adviseur voor de klant.

Meer informatie?

Vindt u in de volgende download: OAKK en nationaal regime

 

Indien je meer informatie nodig hebt, staan we voor je klaar. Neem gerust contact op.