Update financiële markten vanuit OAKK inzake crisis Oekraïne

Stock Market Investment

Deel dit artikel

Blijf op de hoogte!

Ontvang maandelijks vrijblijvend onze nieuwsbrief vol inspiratie en recente ontwikkelingen.

Wij hebben u vanuit OAKK op 16 februari jl. een update gestuurd over de financiële markten. Gezien de omstandigheden in Oekraïne, waar we geconfronteerd worden met de gruwelijkheden van de oorlog die Rusland is begonnen, lijkt het ons goed u ook nu mee te nemen in de huidige situatie. Hoewel het rendement op financiële markten van ondergeschikt belang is, vergeleken met het menselijk leed wat zich nu in Oekraïne afspeelt, zien wij (OAKK en uw financieel adviseur) het als onze taak uw vermogen hier zo goed als mogelijk doorheen te loodsen en wij willen u behoeden voor beslissingen die wellicht zijn gebaseerd op emotionele onrust.

In de mailing van 16 februari schreven wij u:
‘Door meer spreiding willen we u meer rust bieden in onrustige tijden. Periodes van onrust komen en gaan en zijn niet voorspelbaar. Daarom blijft in het algemeen het volgende van kracht: focus op de lange termijn en laat u niet afleiden door krantenkoppen en slecht nieuws op korte termijn. Deze blijken slechts ruis te zijn op weg naar uw financiële doelen en wij loodsen uw vermogen hier zo goed mogelijk doorheen. “

Dit advies blijft standhouden, ook nu de crisis in Oekraïne is verslechterd en het er ook niet op lijkt dat deze binnen afzienbare tijd gaat verbeteren. Dit is geen advies, gebaseerd op ‘wishfull thinking’, maar juist gebaseerd op het enige objectieve houvast, dat je in dit soort situaties hebt, namelijk de lessen uit het verleden gecombineerd met een inzicht hoe financiële markten werken.

Financiële markten kijken naar economie, winsten en rente.
Om met dat laatste te beginnen, financiële markten zijn – zoals Ben Carlson van A Wealth of Common Sense schreef – welbeschouwd harteloos. De markten kijken vooral naar de impact die oorlog en geopolitieke spanningen hebben op de rente, de economie en de winsten van bedrijven en minder naar het menselijk leed wat achter deze crises zitten. Daarom stegen de aandelenmarkten afgelopen donderdag en vrijdag ook zo sterk; niet omdat de situatie in Oekraïne verbeterde, maar vooral omdat de kans op een rentestijging door de Federal Reserve in de VS een stuk lager werd geacht, gegeven de impact die de sancties gaan hebben op de economie. Een aandelenmarkt reageert vaak anders dan wat mensen denken als er een gebeurtenis plaats vindt die al in de lucht hing. In de financiële markten gelden een aantal credo’s die dit duidelijk maken, zoals ‘bezit van de zaak, eind van het vermaak’ en ‘buy the rumour, sell the fact’. Dit contra-intuïtieve effect van financiële markten wordt door beleggers niet altijd goed begrepen en maakt dat ze achter de markt aanlopen. Immers, de informatie die er nu is, is allang in de koersen verwerkt.

Lessen uit het verleden bieden houvast.
Er is veel data beschikbaar van beursdalingen, die aangeven dat deze snel weer worden ingelopen. De beste lange termijn strategie kijkt door korte termijn ruis heen en blijft focussen op het einddoel; uw pensioen of de grote aankoop die u in de toekomst wenst te doen. Dat geeft rust en brengt duidelijkheid, de tijd werkt dan in uw voordeel. In onderstaand staatje in de Belgische krant De Tijd van afgelopen weekend maakt dit ook duidelijk:

Bron: De Tijd – 26 februari 2022

Ook is afgelopen weekend door strategen als Lukas Daalder van BlackRock in zijn laatste column in het Financieele Dagblad gekeken naar het rendement van beurzen tijdens oorlogen en geopolitieke crises.

De eerste conclusie is dat de reacties van markten lang niet altijd even voorspelbaar blijken te zijn. Zo steeg de Amerikaanse beurs met bijna 12% op het nieuws dat Duitsland in 1939 Polen binnenviel. Deels zal dit hebben samengehangen met de (correcte) inschatting dat het Amerikaanse bedrijfsleven zou profiteren van het Europese conflict, maar daarnaast kun je de koerssprong niet los zien van de daling van 15% op de beurs in de periode voorafgaand aan die inval.
Ook Ben Carlson komt tot dezelfde conclusie; gedurende de twee grootste oorlogen in de moderne geschiedenis (WW I en WW II), is de Amerikaanse beurs gestegen met een gecombineerde 115%. U kunt het interessante artikel hier vinden.

Spreiding en risico van uw portefeuille
Wat van groot belang is in deze situatie, gegeven de onvoorspelbaarheid van de gebeurtenissen, is dat wij uw portefeuilles zo goed mogelijk spreiden over veel verschillende aandelen en obligaties. Dat doen wij met onze geselecteerde fondsbeheerders BlackRock, Vanguard en Northern Trust respectievelijk Dimensional Fund Advisors. Indien u samen met uw adviseur heeft gekozen voor de Solid oplossing waarin wij ook Skills toevoegen, brengt dat ook weer een extra laag spreiding aan, die zeker nu haar meerwaarde laat zien. De meeste Skills fondsen staan deze maand in de plus, behalve Lombard Odier All Roads en AHL TargetRisk, maar dat hadden we ook niet verwacht, gegeven het feit dat ze niet short kunnen gaan. Omdat u samen met uw adviseur bij OAKK kunt kiezen uit 5 risicoprofielen (en altijd kosteloos kunt switchen), is het risico van portefeuilles maar gedeeltelijk afhankelijk van de aandelenmarkt, maar ook van de rentestand en de uitgevende instelling van de obligaties. Ook bij obligaties hanteren wij een breed gespreide benadering en hebben wij de looptijden relatief kort gehouden om zo het renterisico te beperken. Ook dat werpt in deze tijden zijn vruchten af.

Blootstelling naar Rusland is zeer beperkt
De sancties naar Rusland worden steeds uitgebreider en we hebben daarom aan al onze fondsmanagers gevraagd wat de blootstelling is naar Russische aandelen of obligaties, direct of indirect. De eerste feedback is dat deze op het geheel van de portefeuille voor alle profielen miniem is. Een minimale positie is onvermijdelijk omdat wij zo gespreid beleggen. Wij zullen zorgvuldig met deze posities omgaan in samenwerking met de betreffende fondsmanagers.

Nu even uitstappen en dan weer instappen als het rustig is?
Wij krijgen, via financieel adviseurs, deze vraag vaker voorgelegd. Het klinkt logisch en intuïtief als een goede methode. Echter, met bovenstaande feitelijke waarnemingen van eerdere vergelijkbare situaties en gegeven onze beleggingsfilosofie van lange termijn beleggen met een goed gespreide portefeuille, is dit vrijwel altijd een slechte strategie gebleken wat veel rendement kost en daarmee de financiële doelen niet dichterbij brengt. De markt reageert anders dan mensen denken en herstel vindt ook sneller plaats dan mensen denken. Kortom, je loopt veelal achter de feiten aan en het brengt meer onrust dan rust in de beleggingen. Datzelfde geldt ook voor het periodiek blijven beleggen; het is een betere strategie om dat te blijven doen, ook of wellicht juist als het een tijdje behoorlijk tegenzit met financiële markten.

Uw adviseur kan u verder helpen op weg naar uw doel
Wij willen u steeds op de hoogte blijven houden van het reilen en zeilen van financiële markten. Maar uw eigen adviseur kent u en uw persoonlijke situatie het beste. Als u ondanks het bovenstaande twijfelt of uw financieel doel haalbaar is en/of uw risicoprofiel nog wel bij u past of dat uw eigen situatie is gewijzigd, neemt u dan contact op met uw financieel adviseur. Hij of zij kan u verder helpen op weg naar uw financieel doel.

Met vriendelijke groet,

Het OAKK-team

Deel dit artikel

Blijf op de hoogte!

Ontvang maandelijks vrijblijvend onze nieuwsbrief vol inspiratie en recente ontwikkelingen.

Mogelijk ook interessant?

artworks-JCVjQVFanylcf5bJ-rWaS7A-t500x500
45 minuten luistertijd.

New Business Radio: SPECIAL - Dag van de financiële vrijheid

New Business Radio · Willem Johannesma en Hans Betlem – My Personal Finance 4 juni 2024 deel 4   Ontdek...

mpf 7 mei
10 minuten luistertijd.

New Business Radio: Niet-traditioneel beleggen onder de loep

New Business Radio · Willem Johannesma (OAKK Capital Partners) – My Personal Finance 7 mei 2024 deel 1 In onze...

2e2f9c2b-ab38-22d3-23a9-23faedef1943 (1)
4 minuten leestijd.

Wat is de toegevoegde waarde van een financieel adviseur nou echt?

Een toenemend aantal werkenden heeft geen of beperkte toegang tot collectieve pensioenoplossingen. Daarentegen wordt door de vergrijzing een steeds grotere...

Een vermogensoplossing voor elke situatie,
OAKK voor jou!

Solide beleggingsoplossingen,
OAKK voor jou!

Beurs – World Trade Center, 13e etage
Beursplein 37 – 3011 AA Rotterdam

Algemeen

info@oakk.nl
+31 10 26 19 940

Support

support@oakk.nl
+31 10 26 19 940

Beoordeling 2023, Vermogensbeheer