Artikel Investment Officer – OAKK ziet grootste groei in pensioengeld

Deel dit artikel

Blijf op de hoogte!

Ontvang maandelijks vrijblijvend onze nieuwsbrief vol inspiratie en recente ontwikkelingen.

Dit artikel is afkomstig van de redactie van Investment Officer, een journalistiek platform voor professionals werkzaam in de beleggingsindustrie.

1 februari 2023 – Voor OAKK staat 2023 in het teken van de nieuwe pensioenregels die deze zomer ingaan. De ‘vermogensbeheerder met een tilt naar technologie’ heeft bijna 15.000 klanten, maar is er klaar voor om dat sterk te laten doorgroeien.

‘Dit zijn de echt slimme jongens.’ Op de dertiende verdieping van het Rotterdamse World Trade Center zwaait Willem Johannesma de deur open van een kantoorruimte met zes programmeurs. OAKK is technologie gedreven, om schaalgrootte te bewerkstelligen en onafhankelijk te zijn van derde partijen, vertellen hij en mede-eigenaar Arthur Hopstaken. ‘De ontwikkelingen gaan snel rondom toezicht en beleggingen. We willen niet bekneld worden.’

De Rotterdamse beheerders begonnen met de ontwikkeling van het OAKK-platform in 2016 – naast de firma in alternatieve beleggingen waarmee ze ook een lange tijd de Britse hedgefondsmanager Man Group in Nederland vertegenwoordigden. De aanleiding was de constatering dat vermogen en pensioen moeilijke, maar belangrijke onderwerpen zijn. Johannesma: ‘We wilden uitgaan van een bepaald financieel doel. Dat moet de basis zijn
waarom je gaat beleggen.’

De oplossing zochten ze in een holistische benadering, met een financieel adviseur als aanspreekpunt voor de klant en OAKK als een soort “professionele jas”. Een ongebonden adviseur met een eigen verdienmodel, zo is het uitgangspunt, heeft een objectief beeld van het vermogen van een klant. De klant weet dat zijn doel, ook dat rond pensioen en beleggen, objectief is vastgesteld.

In 2016 begon de firma met de bouw van haar platform, een kleine twee jaar later ging het live. Dat is gegroeid tot een infrastructuur die draait om de driehoek adviseur-klant-OAKK, waarbij financieel adviseurs van 330 kantoren
de tooling van OAKK gebruiken om tot een doelbedrag, doelrendement, beleggingsplan en -horizon te komen en om dat te blijven monitoren. Een klant betaalt zijn eigen adviseur en betaalt OAKK een vaste fee.
Tussen de adviseur en OAKK is geen betaalrelatie.

OAKK neemt het beleggingsgedeelte volledig op zich, door een profiel aan het plan te koppelen en het daadwerkelijke beheer te doen. Zelf heeft de vermogensbeheerder daarbij meestal geen persoonlijk contact met
de klant. ‘Dat willen we ook niet’, zegt Hopstaken. ‘De rol van een adviseur is
belangrijk en blijft dat, omdat de meeste mensen geen kennis en kunde hebben over zaken als beleggen en pensioen. Ze hebben iemand nodig die hen begeleidt, niet eenmalig maar doorlopend.’

 

Beleggersgiro

OAKK is een beleggingonderneming met een beleggersgiro, dus de van cliënten
aangehouden gelden en financiële instrumenten zijn ondergebracht in een aparte entiteit – die geen andere activiteiten verricht dan het bewaren en administreren van die gelden en instrumenten. De constructie zorgt voor minder papierwerk voor de klant en de vrijheid om transacties zelf – zonder
tussenkomst van de bewaarbank – te doen. Het biedt hen onafhankelijkheid, en niet onbelangrijk: lagere kosten.

Dat de propositie sinds 2021 is vrijgesteld van btw, is een bijkomend voordeel, plus de inkoopkracht waardoor OAKK vaak gebruik kan maken van goedkopere shareclasses. Johannesma: ‘Er komen regelmatig verzoeken
van partijen om gebruik te maken van het platform, zegt hij. ‘Maar daar gaan we niet op in.’

Ze doen duizenden transacties voor de bijna 15.000 klanten die ze hebben. Beleggen is bij OAKK mogelijk vanaf een inleg van 1000 euro, plus 100 euro periodiek. ‘We willen het laagdrempelig houden’, zegt Johannesma. ‘Zonder technologie kan dit niet. De intake, monitorprocessen, alles rond lijfrentes: dat doen we allemaal automatisch, in huis.’

Behalve met rapportages, zijn de zes IT’ers van OAKK (waar in totaal 18 mensen werken) dan ook voornamelijk bezig met transacties. ‘We krijgen miljoenen euro’s per week binnen, van heel veel klanten’, vertelt Johannesma.
‘Dat moet je van een bankrekening halen en doorzetten.’ Hopstaken: ‘En vergeet de rebalancing van de portefeuilles niet: dat moet je automatiseren om dat te kunnen behapstukken.’

Positie tussen de banken en beheerders

Banken bewegen meer richting oplossingen waarbij het financieel plan een grotere plek inneemt, zeker in de applicaties die de adviseur moeten ondersteunen. Waar ziet OAKK haar plek in de sector? ‘Wij gaan geen
eigen distributie doen, dus we nemen sowieso een andere rol aan dan de bank die een eindklant moet bereiken’, zegt Johannesma. ‘Wij vinden het belangrijker dan we adviseurs meenemen en opleiden, en daar waar nodig
ondersteunen.’

‘Daar komt bij dat we onze grootste groei zien in pensioengeld. We concurreren vooral met verzekeraars en banken die lijfrente aanbieden.’ Hopstaken: ‘We willen een relevante aanvullende pensioenpartij zijn. Dat
is niet ingestoken omdat de pensioenwetgeving verandert – hoewel dat de
boel wel katalyseert. Daarmee zijn we vijf jaar geleden al begonnen, omdat we die behoefte bij de eindklant zagen en bij adviseurs. Er liggen veel lijfrentes te verstoffen waar onderhoud op nodig is.’

Dit jaar staat dan ook in het teken van de Wet Toekomst Pensioenen en doorontwikkeling van de technologie. ‘Een belangrijke kans, deze zomer’, resumeert Hopstaken. ‘Ook met het collectief aanbod via werkgevers.
Pensioencommunicatie is een uitdaging voor grote partijen, wij hebben dat in die jaren al kunnen strak trekken.’

Intussen blijft de stroom van wensen op technologisch vlak groot. Vanuit het eigen bedrijf, maar ook vanuit alle betrokken adviseurs. Een goed teken, vinden de twee. Elke twee maanden is er een nieuwe release van de portals, bijvoorbeeld een veranderde intake, een extra profiel of een submenu-keuze
die stortingen en onttrekkingen makkelijk inzichtelijk maakt.

Hopstaken: ‘We willen meer en meer de business partner worden van een adviseur.’ Johannesma: ‘Met de basis die we nu hebben, kunnen we ons vermogen onder beheer vermenigvuldigen. De afgelopen vijf jaar zijn we jaarlijks met 75 tot 80 procent gegroeid. De 1 miljard euro beheerd vermogen komt in zicht.’

Beleggingsbeleid

Het beleggingsbeleid van OAKK is een zogenaamde halterstrategie, waarbij 75 procent van de portefeuille goedkoop en passief (al dan niet met meer gewicht
naar factoren) is ingevuld. ‘Zo duurzaam en fiscaal-vriendelijk mogelijk’, aldus
Johannesma, verwijzend naar beleggingen bij BlackRock, Vanguard en Northern Trust cq Dimensional Fund Advisors. Daarnaast zijn er de “skills”,
alternatieven die vooral het verlies moeten beperken in crisissituaties.
Daarin zit bijvoorbeeld een trendvolgend fonds met een allocatie in Transtrend, maar ook arbitragestrategieën en wat multi-assetoplossingen.
‘Wij kunnen met iedereen de concurrentie aan’, stelt Johannesma.
‘Voor puur passief hebben we een sterke oplossing zonder skills, maar we zien in de praktijk dat 90 procent van de klanten en adviseurs kiezen voor de oplossing met skills.’

LEES HIER HET ARTIKEL OP INVESTMENT.OFFICER.NL

Deel dit artikel

Blijf op de hoogte!

Ontvang maandelijks vrijblijvend onze nieuwsbrief vol inspiratie en recente ontwikkelingen.

Mogelijk ook interessant?

artworks-JCVjQVFanylcf5bJ-rWaS7A-t500x500
45 minuten luistertijd.

New Business Radio: SPECIAL - Dag van de financiële vrijheid

New Business Radio · Willem Johannesma en Hans Betlem – My Personal Finance 4 juni 2024 deel 4   Ontdek...

mpf 7 mei
10 minuten luistertijd.

New Business Radio: Niet-traditioneel beleggen onder de loep

New Business Radio · Willem Johannesma (OAKK Capital Partners) – My Personal Finance 7 mei 2024 deel 1 In onze...

2e2f9c2b-ab38-22d3-23a9-23faedef1943 (1)
4 minuten leestijd.

Wat is de toegevoegde waarde van een financieel adviseur nou echt?

Een toenemend aantal werkenden heeft geen of beperkte toegang tot collectieve pensioenoplossingen. Daarentegen wordt door de vergrijzing een steeds grotere...

Een vermogensoplossing voor elke situatie,
OAKK voor jou!

Solide beleggingsoplossingen,
OAKK voor jou!

Beurs – World Trade Center, 13e etage
Beursplein 37 – 3011 AA Rotterdam

Algemeen

info@oakk.nl
+31 10 26 19 940

Support

support@oakk.nl
+31 10 26 19 940

Beoordeling 2023, Vermogensbeheer